Frank Bruggeman

Het uitgangspunt in de installaties en interventies van Frank Bruggeman is de plantaardige natuur. Hij onderzoekt in zijn werk de scheidslijn tussen flora en cultuur, in het volle besef dat natuurlijke landschappen zich vaak anders voordoen dan zij zijn. Vaak is een landschap wel degelijk aangelegd of bedacht door de mens. De werkelijke identiteit van dit landschap wordt onderzocht en bevraagd. Hetzelfde geldt voor de achterliggende gedachten en de motivatie die aanleiding waren voor de inrichting van het landschap zoals het nu is. De kunstenaar pleit in zijn werk voor meer respect voor de natuur en een bewust gebruik van gewassen. Daarbij mag een breder begrip van concepten als natuur, tuin en bloemstuk verlangd worden.