Thijs Linssen

Stel je voor dat je oneindig naar de zonsondergang boven zee kunt kijken en dat alle denkbare weertypen voorbijkomen, terwijl jij heerlijk onderuit gezakt ligt. Je gedachten kunnen alle kanten op, gaan misschien wel mee met de storm die eraan komt. Woorden die in je opkomen deinen zachtjes mee op de golven. Thijs Linssen zoekt in zijn werk naar de scheidslijn tussen feit en fictie, en is met name geïnteresseerd in de grens. Wanneer doet een ervaring zich voor als een herinnering en hoe lang duurt het voor die ervaring een geheel op zichzelf staand beeld wordt? In dit proces speelt de factor tijd een belangrijke rol. Hoe meer tijd je hebt, hoe meer gelegenheid om af te dwalen in je hoofd. Thijs gebruikt in zijn films doelbewust digitale game engines, die de illusie geven dat je als kijker nog iets te kiezen hebt. Dat dit fictie is, wordt duidelijk wanneer de storm boven zee ineens een vriendelijke ochtend wordt.