Vanessa Jane Phaff – Studio Omstand

De thematiek van Biënnale Gelderland 2019, Seelenwanderung, is nadrukkelijk aanwezig in het werk van Vanessa Jane Phaff, in de zin van de tijdelijkheid van het lichaam versus de onsterfelijkheid van de ziel. Haar linoleumsnedes, een techniek waarin beeld nadrukkelijk wordt geconstrueerd, zijn als een façade (het lichaam) waarachter zich onvaste inhouden (het streven van de ziel) doen vermoeden.

Het werk van Vanessa Jane Phaff wortelt in de belevingswereld van kinderen op de rand van adolescentie. Conflicterende krachten worden tegelijk ingezet. Vernietiging en onschuld, bloedige ernst en theatrale pose gaan in elkaar over.

De kunstenaar hanteert motieven uit de westerse cultuurgeschiedenis om bestaande machtsstructuren te ondermijnen en gebruikt collage en het gegeven van de reproduceerbaarheid van de linotechniek, om de unieke, wezenlijke lokatie van zoiets als ziel of identiteit te ondergraven.

Het lichaam vertegenwoordigt de mogelijkheid tot verandering. Zowel lichaamsdelen als gezichten worden herhaald, soms in hetzelfde beeld, een onmogelijke gelijktijdigheid die nog eens benadrukt dat het hier gaat om wordingsfases, om herinneren of vooruitzien.

Solo-tentoonstelling van Vanessa Jane Phaff bij Studio Omstand is van 10 oktober t/m 24 november 2019. Feestelijke opening op 12 oktober.